Forum und email
w32api_invoke_function

w32api_invoke_function

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_invoke_function -- Invokes function funcname with the arguments passed after the function name

Opis

mixed w32api_invoke_function ( string funcname, mixed argument [, mixed ...] )

w32api_invoke_function() tries to find the previously registered function, passing the parameters you provided.

Parametry

funcname

The function name.

argument

Any of the arguments can be of any PHP type or w32api_deftype() defined type, as needed.

...

Zwracane wartości

The return type is the one you set when you registered the function, the value is the one returned by the function itself.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.