Forum und email
w32api_register_function

w32api_register_function

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_register_function -- Registers function function_name from library with PHP

Opis

bool w32api_register_function ( string library, string function_name, string return_type )

This function tries to find the function_name function in libary, and tries to import it into PHP.

Parametry

library

The library name, as a string.

function_name

The function name, as a string.

return_type

The function will be registered with the given return_type. This type can be a generic PHP type, or a type defined with w32api_deftype(). All type names are case sensitive. Built in type names should be provided in lowercase.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.