Forum und email
w32api_set_call_method

w32api_set_call_method

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_set_call_method -- Sets the calling method used

Opis

void w32api_set_call_method ( int method )

This function sets the method call type.

Parametry

method

Can be one of DC_CALL_CDECL or DC_CALL_STD (the extension default).

Zwracane wartości

Żadna wartość nie jest zwracana.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.