Forum und email
xattr_list

xattr_list

(PECL)

xattr_list --  Get a list of extended attributes

Opis

array xattr_list ( string filename [, int flags] )

This functions gets a list of names of extended attributes of a file.

Rozszerzone atrybuty mają dwie różne przestrzenie nazw: przetrzeń użytkownika i przestrzeń roota. Przestrzeń użytkownika dostępna jest dla wszystkich użytkowników, podczas gdy przestrzeń roota dostępna jest tylko dla użytkownika z uprawnieniami superużytkownika. xattr domyślne działa w przestrzeni użytkownika, ale można to zmienić używając argumentu flags.

Parametry

filename

The path of the file.

flags

Tabela 1. Supported xattr flags

XATTR_DONTFOLLOWDo not follow the symbolic link but operate on symbolic link itself.
XATTR_ROOTSet attribute in root (trusted) namespace. Requires root privileges.

Zwracane wartości

This function returns an array with names of extended attributes.

Przykłady

Przykład 1. Prints names of all extended attributes of file

<?php
$file
= 'some_file';
$root_attributes = xattr_list($file, XATTR_ROOT);
$user_attributes = xattr_list($file);

echo
"Root attributes: \n";
foreach (
$root_attributes as $attr_name) {
    
printf("%s\n", $attr_name);
}

echo
"\n User attributes: \n";
foreach (
$attributes as $attr_name) {
    
printf("%s\n", $attr_name);
}

?>

Patrz także

xattr_get()