Forum und email
xattr_remove

xattr_remove

(PECL)

xattr_remove --  Remove an extended attribute

Opis

bool xattr_remove ( string filename, string name [, int flags] )

This function removes an extended attribute of a file.

Rozszerzone atrybuty mają dwie różne przestrzenie nazw: przetrzeń użytkownika i przestrzeń roota. Przestrzeń użytkownika dostępna jest dla wszystkich użytkowników, podczas gdy przestrzeń roota dostępna jest tylko dla użytkownika z uprawnieniami superużytkownika. xattr domyślne działa w przestrzeni użytkownika, ale można to zmienić używając argumentu flags.

Parametry

filename

The file from which we remove the attribute.

name

The name of the attribute to remove.

flags

Tabela 1. Supported xattr flags

XATTR_DONTFOLLOWDo not follow the symbolic link but operate on symbolic link itself.
XATTR_ROOTSet attribute in root (trusted) namespace. Requires root privileges.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. Removes all extended attributes of a file

<?php
$file
= 'some_file';
$attributes = xattr_list($file);

foreach (
$attributes as $attr_name) {
    
xattr_remove($file, $attr_name);
}
?>