Forum und email
xattr_set

xattr_set

(PECL)

xattr_set --  Set an extended attribute

Opis

bool xattr_set ( string filename, string name, string value [, int flags] )

This function sets the value of an extended attribute of a file.

Rozszerzone atrybuty mają dwie różne przestrzenie nazw: przetrzeń użytkownika i przestrzeń roota. Przestrzeń użytkownika dostępna jest dla wszystkich użytkowników, podczas gdy przestrzeń roota dostępna jest tylko dla użytkownika z uprawnieniami superużytkownika. xattr domyślne działa w przestrzeni użytkownika, ale można to zmienić używając argumentu flags.

Parametry

filename

The file in which we set the attribute.

name

The name of the extended attribute. This attribute will be created if it doesn't exist or replaced otherwise. You can change this behaviour by using the flags parameter.

value

The value of the attribute.

flags

Tabela 1. Supported xattr flags

XATTR_CREATEFunction will fail if extended attribute already exists.
XATTR_REPLACEFunction will fail if extended attribute doesn't exist.
XATTR_DONTFOLLOWDo not follow the symbolic link but operate on symbolic link itself.
XATTR_ROOTSet attribute in root (trusted) namespace. Requires root privileges.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. Sets extended attributes on .wav file

<?php
$file
= 'my_favourite_song.wav';
xattr_set($file, 'Artist', 'Someone');
xattr_set($file, 'My ranking', 'Good');
xattr_set($file, 'Listen count', '34');

/* ... other code ... */

printf("You've played this song %d times", xattr_get($file, 'Listen count'));
?>