Forum und email
xattr_get

xattr_get

(PECL)

xattr_get --  Get an extended attribute

Opis

string xattr_get ( string filename, string name [, int flags] )

This function gets the value of an extended attribute of a file.

Rozszerzone atrybuty mają dwie różne przestrzenie nazw: przetrzeń użytkownika i przestrzeń roota. Przestrzeń użytkownika dostępna jest dla wszystkich użytkowników, podczas gdy przestrzeń roota dostępna jest tylko dla użytkownika z uprawnieniami superużytkownika. xattr domyślne działa w przestrzeni użytkownika, ale można to zmienić używając argumentu flags.

Parametry

filename

The file from which we get the attribute.

name

The name of the attribute.

flags

Tabela 1. Supported xattr flags

XATTR_DONTFOLLOWDo not follow the symbolic link but operate on symbolic link itself.
XATTR_ROOTSet attribute in root (trusted) namespace. Requires root privileges.

Zwracane wartości

Returns a string containing the value or FALSE if the attribute doesn't exist.

Przykłady

Przykład 1. Checks if system administrator has signed the file

<?php
$file
= '/usr/local/sbin/some_binary';
$signature = xattr_get($file, 'Root signature', XATTR_ROOT);

/* ... check if $signature is valid ... */

?>