Forum und email
Jak generujeme formáty

Jak generujeme formáty

Tento manuál je napsán v XML s použitím DocBook XML DTD, DSSSL (Document Style and Semantics Specification Language) pro formátování a experimentálně XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) pro údržbu a formátování.

Použití XML jako zdrojového formátu dává možnost generovat mnoho výstupních formátů ze zdrojových souborů a udržovat pouze jediný zdrojový dokument pro všechny formáty. Nástroji použitými pro formátování HTML a TeX verzí jsou Jade, jehož autorem je James Clark, a The Modular DocBook Stylesheets kde je autorem Norman Walsh. Používáme Microsoft HTML Help Workshop ke generování formátu Windows HTML Help a, samozřejmě, PHP samotné pro dodatečné konverze a formátování.

Manuál se generuje v různých jazycích a formátech, viz https://www.php.net/docs.php. Zdrojové kódy v XML lze stáhnout z CVS a prohlížet na https://cvs.php.net/. Dokumentace je uložena v modulu phpdoc (česká v phpdoc-cs).