Forum und email
chgrp

chgrp

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

chgrp -- Změnit skupinu souboru

Popis

bool chgrp ( string filename, mixed group )

Pokusí se nastavit skupinu souboru filename na group. Pouze superuživatel může libovolně změnit skupinu souboru; ostatní uživatelé mohou změnit skupinu souboru na jinou skupinu, jíž jsou členy.

Při úspěchu vrací TRUE; jinak FALSE.

Viz také chown() a chmod().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech.