Forum und email
hypot

hypot

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

hypot --  Vrátí sqrt( num1*num1 + num2*num2)

Popis

float hypot ( float x, float y )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.