Forum und email
is_infinite

is_infinite

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

is_infinite -- Zjištění, zda je hodnota nekonečné číslo

Popis

bool is_infinite ( float val )

Vrátí TRUE, pokud je parametr val nekonečné číslo (kladné nebo záporné), t.j. například výsledek log(0) nebo libovolná hodnota příliš velká pro typ float na dané platformě.

Viz také is_finite() a is_nan().