Forum und email
max

max

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

max -- Nalezení největší hodnoty

Popis

mixed max ( number arg1, number arg2 [, number ...] )

mixed max ( array numbers )

Funkce max() vrátí číselně největší hodnotu z předaných parametrů.

Pokud je první a jediný parametr pole, vrátí funkce max() největší hodnotu z tohoto pole. Pokud je první parametr číslo, řetězec nebo desetinné číslo, je nutné funkci zavolat alespoň s dvěmi parametry. Funkce max() v tomto případě vrátí hodnotu největšího parametru. Lze porovnat neomezené množství hodnot.

Poznámka: PHP pracuje s nečíselným parametrem typu string jako s hodnotou 0, ale pokud bude tato hodnota shledána největší, vrátí funkce předaný řetězec. Pokud se jako 0 vyhodnotí více parametrů, pracuje funkce max() s parametrem, který je uveden jako první (nejvíce vlevo).

Příklad 1. Příklady použití funkce max()

<?php
echo max(1, 3, 5, 6, 7);  // 7
echo max(array(2, 4, 5)); // 5

echo max(0, 'hello');     // 0
echo max('hello', 0);     // hello
echo max(-1, 'hello');    // hello

// S více poli porovnává funkce max prvky zleva doprava
// v našem případě tedy: 2 == 2, ale 4 < 5
$val = max(array(2, 4, 8), array(2, 5, 7)); // array(2, 5, 7)

// Když jsou předané parametry typu pole i jiných typů,
// je pole vždy vyhodnoceno jako největší
$val = max('string', array(2, 5, 7), 42);   // array(2, 5, 7)
?>

Viz také min() a count().