Forum und email
ssh2_publickey_add

ssh2_publickey_add

(PECL)

ssh2_publickey_add --  Add an authorized publickey

Popis

bool ssh2_publickey_add ( resource pkey, string algoname, string blob [, bool overwrite [, array attributes]] )

Poznámka: Subsystém veřejných klíčů se používá pro správu veřejných klíčů na serveru, na kterém je klient již autentizován. K autentizaci na vzdáleném systému pomocí veřejného klíče použijte místo toho funkci ssh2_auth_pubkey_file().

Seznam parametrů

pkey

Publickey Subsystem resource created by ssh2_publickey_init().

algoname

Publickey algorithm (e.g.): ssh-dss, ssh-rsa

blob

Publickey blob as raw binary data

overwrite

If the specified key already exists, should it be overwritten?

attributes

Associative array of attributes to assign to this public key. Refer to ietf-secsh-publickey-subsystem for a list of supported attributes. To mark an attribute as mandatory, precede its name with an asterisk. If the server is unable to support an attribute marked mandatory, it will abort the add process.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. Adding a publickey with ssh2_publickey_add()

<?php
$ssh2
= ssh2_connect('shell.example.com', 22);
ssh2_auth_password($ssh2, 'jdoe', 'password');
$pkey = ssh2_publickey_init($ssh2);

$keyblob = base64_decode('
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA5HVt6VqSGd5PTrLRdjNONxXH1tVFGn0
Bd26BF0aCP9qyJRlvdJ3j4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26sDHwfL351xj
zaLpipu\BGRrw17mWVBhuCExo476ri5tQFzbTc54VEHYckxQ16CjSTibI5X
69GmnYC9PNqEYq/1TP+HF10='
);

ssh2_publickey_add($ssh2, 'ssh-rsa', $keyblob, false, array('comment'=>"John's Key"));
?>