Forum und email
ssh2_publickey_list

ssh2_publickey_list

(PECL)

ssh2_publickey_list --  List currently authorized publickeys

Popis

array ssh2_publickey_list ( resource pkey )

Poznámka: Subsystém veřejných klíčů se používá pro správu veřejných klíčů na serveru, na kterém je klient již autentizován. K autentizaci na vzdáleném systému pomocí veřejného klíče použijte místo toho funkci ssh2_auth_pubkey_file().

Seznam parametrů

pkey

Publickey Subsystem resource

Návratové hodnoty

Returns a numerically indexed array of keys, each of which is an associative array containing: name, blob, and attrs elements.

Tabulka 1. Publickey elements

Array KeyMeaning
nameName of algorithm used by this publickey, for example: ssh-dss or ssh-rsa.
blobPublickey blob as raw binary data.
attrsAttributes assigned to this publickey. The most common attribute, and the only one supported by publickey version 1 servers, is comment, which may be any freeform string.

Příklady

Příklad 1. Listing authorized keys with ssh2_publickey_list()

<?php
$ssh2
= ssh2_connect('shell.example.com', 22);
ssh2_auth_password($ssh2, 'jdoe', 'secret');
$pkey = ssh2_publickey_init($ssh2);

$list = ssh2_publickey_list($pkey);

foreach(
$list as $key) {
  echo
"Key: {$key['name']}\n";
  echo
"Blob: " . chunk_split(base64_encode($key['blob']), 40, "\n") . "\n";
  echo
"Comment: {$key['attrs']['comment']}\n\n";
}
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

Key: ssh-rsa
Blob: AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA5HVt6VqSGd5P
TrLRdjNONxXH1tVFGn0Bd26BF0aCP9qyJRlvdJ3j
4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26sDHwfL351xjza
Lpipu\BGRrw17mWVBhuCExo476ri5tQFzbTc54VE
HYckxQ16CjSTibI5X69GmnYC9PNqEYq/1TP+HF10
Comment: John's Key

Key: ssh-rsa
Blob: AAAAB3NzaHVt6VqSGd5C1yc2EAAAABIwA232dnJA
AIEA5HVt6VqSGd5PTrLRdjNONxX/1TP+HF1HVt6V
qSGd50H1tVFGn0BB3NzaC1yc2EAd26BF0aCP9qyJ
RlvdJ3j4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26HVt6Vq
SGd5sDHwfL351xjzaLpipu\BGB3NzaC1yc2EA/1T
Comment: Alice's Key