Forum und email
ssh2_publickey_remove

ssh2_publickey_remove

(PECL)

ssh2_publickey_remove --  Remove an authorized publickey

Popis

bool ssh2_publickey_remove ( resource pkey, string algoname, string blob )

Poznámka: Subsystém veřejných klíčů se používá pro správu veřejných klíčů na serveru, na kterém je klient již autentizován. K autentizaci na vzdáleném systému pomocí veřejného klíče použijte místo toho funkci ssh2_auth_pubkey_file().

Seznam parametrů

pkey

Publickey Subsystem Resource

algoname

Publickey algorithm (e.g.): ssh-dss, ssh-rsa

blob

Publickey blob as raw binary data

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.