Forum und email
ssh2_publickey_init

ssh2_publickey_init

(PECL)

ssh2_publickey_init --  Initialize Publickey subsystem

Popis

resource ssh2_publickey_init ( resource session )

Request the Publickey subsystem from an already connected SSH2 server.

The publickey subsystem allows an already connected and authenticated client to manage the list of authorized public keys stored on the target server in an implementation agnostic manner. If the remote server does not support the publickey subsystem, the ssh2_publickey_init() function will return FALSE.

Poznámka: Subsystém veřejných klíčů se používá pro správu veřejných klíčů na serveru, na kterém je klient již autentizován. K autentizaci na vzdáleném systému pomocí veřejného klíče použijte místo toho funkci ssh2_auth_pubkey_file().

Návratové hodnoty

Returns an SSH2 Publickey Subsystem resource for use with all other ssh2_publickey_*() methods.