Forum und email
Vaše první stránka v PHP

Vaše první stránka v PHP

Vytvořte soubor nazvaný hello.php a vložte ho do kořenového adresáře vašeho webserveru (DOCUMENT_ROOT). Soubor bude mít následující obsah:

Příklad 2-1. Náš první PHP skript: hello.php

<html>
<head>
  <title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Ahoj světe</p>'; ?>
</body>
</html>

Pro přístupu k souboru použijte váš webový prohlížeč, zadejte do něj URL serveru zakončený "/hello.php" (odkazem na soubor). Vyvíjíte-li lokálně, bude URL něco jako https://localhost/hello.php nebo https://127.0.0.1/hello.php, ale záleží to na konfiguraci serveru. Je-li všechno nakonfigurováno správně, soubor bude parsován interpretem PHP a ten pošle do vašeho prohlížeče tato data:

<html>
 <head>
  <title>PHP Test</title>
 </head>
 <body>
 <p>Ahoj světe</p>
 </body>
</html>

Tento program je extrémně jednoduchý a k vytváření takových stránek opravdu nepotřebujete PHP. Vše, co to udělá, je zobrazení Ahoj světe za použití PHP příkazu echo(). Uvědomte si, že soubor nemusí být spustitelný ani jinak speciální. Server zjistí, že tento soubor má být interpretován prostřednictvím PHP, protože má příponu ".php", kterou má server nakonfigurovánu k předávání do PHP. Uvažujte o tom jako o normálním HTML souboru, který vám poskytuje sadu zvláštních značek dělajících mnoho zajímavých věcí.

Pokud byste vyzkoušeli tento příklad a nic by se nevypsalo, vyskočil by dialog na stažení souboru nebo by byl vidět obsah souboru jako text, znamená to, že server, na kterém to zkoušíte, nemá (zapnutou) podporu PHP nebo není správně nakonfigurován. Požádejte administrátora, aby podporu zapnul za pomoci kapitoly Instalace z tohoto manuálu. Vyvíjíte-li lokálně, také si přečtěte kapitolu o instalaci, abyste se ujistili, že je vše správně nakonfigurováno. Přesvědčte se, že soubor voláte protokolem HTTP ze serveru, který ho poskytuje. Pokud byste soubor volali přímo (přes souborový systém), nebyl by parsován PHP. Pokud problémy přesto přetrvají, nestyďte se použít některou z možností PHP podpory.

Cílem příkladu je ukázat speciální formát PHP značek. V tomto příkladu používáme k označení začátku PHP značku <?php. Pak vložíme příkaz PHP a opustíme PHP režim přidáním zavírací značky ?>. V HTML souboru můžete skákat dovnitř a ven z PHP režimu kdykoli chcete. Pro detailnější informace si přečtěte manuálovou sekci základní syntaxe PHP.

Poznámka ke koncům řádků: Konce řádků mají v HTML malý význam, přesto je však dobré vytvářet HTML kód tak, aby vypadal pěkně a čistě, vkládáním konců řádků. Odřádkování následující bezprostředně po uzavírací značce ?> bude v PHP odstraněno. To může být extrémně užitečné, pokud vkládáte mnoho bloků PHP nebo inkludujete soubory obsahující s PHP kódem, které nejsou určeny ke generování výstupu. Současně to ale může být trochu matoucí. K vynucení odřádkování můžete za uzavírací ?> vložit mezeru, nebo přidat explicitní odřádkování do posledního echo/print v PHP bloku.

Poznámka k textovým editorům: Existuje mnoho textových editorů a integrovaných vývojových prostředí (IDE), které můžete používat k tvorbě, úpravám a správě PHP souborů. Částečný seznam těchto nástrojů je udržován na Seznam editorů PHP. Přejete-li si doporučit editor, navštivte prosím výše uvedenou stránku a požádejte jejího správce, aby přidal editor do seznemu. Může být užitečné používat editor se zvýrazněním syntaxe.

Poznámka k textovým procesorům: Textové procesory jako StarOffice Writer, Microsoft Word a Abiword nejsou vhodné pro editaci PHP souborů. Přejete-li si použít některý z nich pro tento testovací skript, musíte se ujistit, že soubor ukládáte jako holý text, jinak PHP nedokáže přečíst a vykonat skript.

Poznámka k poznámkovému bloku na Windows: Píšete-li své PHP skripty v poznámkovém bloku Windows, musíte se ujistit, že soubory ukládáte s příponou ".php". (Pokud neprovedete některý z následujících kroků, poznámkový blok automaticky přidá příponu ".txt"). Ukládáte-li soubor a jste tázáni na jeho název, dejte tento název do uvozovek (např. "hello.php"). Alternativně můžete rozbalit seznam typů souborů v dialogu a změnit typ z "Textové dokumenty" na "Všechny soubory". Pak lze vložit název souboru bez uvozovek.

Nyní, když jste úspěšně vytvořili fungující PHP skript, je čas vytvořit nejoblíbenější PHP skript! Zavolejte funkci phpinfo() a uvidíte množství užitečných informací o vašem systému a jeho nastavení, jako jsou dostupné předdefinované proměnné, načtené moduly PHP a konfigurační nastavení. Udělejte si chvíli času a tyto důležité informace si prohlédněte.

Příklad 2-2. Získání systémových informací z PHP

<?php phpinfo(); ?>