Forum und email
Něco užitečného

Něco užitečného

Nyní udělejme něco ještě užitečnějšího. Budeme zjišťovat, jaký druh prohlížeče návštěvník používá. K tomuto účelu použijeme řetězec identifikace uživatelského agenta (User-Agent), který prohlížeč posílá jako součást HTTP požadavku. Tato informace je uložena v proměnné. Proměnné v PHP vždy začínají znakem dolaru. Proměnná, která nás právě teď zajímá, je $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'].

Poznámka: $_SERVER je speciální vyhrazená proměnná PHP, která obsahuje všechny informace z webového serveru. Je známá též jako autoglobální (nebo superglobální) proměnná. Pro více informací viz související manuálovou stránku o superglobálních proměnných. Tyto speciální proměnné byly přidány v PHP 4.1.0. Předtím jsme namísto nich používali starší pole $HTTP_*_VARS, jako např. $HTTP_SERVER_VARS. Přestože jsou již zavržené, tyto starší proměnné stále existují. (Viz také poznámku o starém kódu.)

Pro zobrazení této proměnné jednoduše napište:

Příklad 2-3. Tisk proměnné (elementu pole)

<?php echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; ?>

Ukázkový výstup z tohoto skriptu může vypadat takto:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

V PHP existuje mnoho typů proměnných. Ve výše uvedeném příkladu jsme vytiskli element pole. Pole jsou velice užitečná.

$_SERVER je jen jedna z proměnných, které vám PHP automaticky zpřístupňuje. Seznam proměnných najdete v manuálové sekci Vyhrazené proměnné, úplný seznam pak ve výstupu funkce phpinfo() použité v příkladu v předchozí sekci.

Mezi PHP značky můžete vložit více PHP příkazů a vytvářet tak malé bloky kódu, které dělají víc než jen jednoduché echo. Pokud chcete například zjistit, zda uživatel používá Internet Explorer, můžete udělat toto:

Příklad 2-4. Example using control structures and functions

<?php
if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'MSIE') !== FALSE) {
    echo
'You are using Internet Explorer.<br />';
}
?>

A sample output of this script may be:

You are using Internet Explorer.<br />

Here we introduce a couple of new concepts. We have an if statement. If you are familiar with the basic syntax used by the C language, this should look logical to you. Otherwise, you should probably pick up an introductory PHP book and read the first couple of chapters, or read the Language Reference part of the manual. You can find a list of PHP books at https://www.php.net/books.php.

The second concept we introduced was the strpos() function call. strpos() is a function built into PHP which searches a string for another string. In this case we are looking for 'MSIE' (so-called needle) inside $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] (so-called haystack). If the needle is found inside the haystack, the function returns the position of the needle relative to the start of the haystack. Otherwise, it returns FALSE. If it does not return FALSE, the if expression evaluates to TRUE and the code within its {braces} is executed. Otherwise, the code is not run. Feel free to create similar examples, with if, else, and other functions such as strtoupper() and strlen(). Each related manual page contains examples too. If you are unsure how to use functions, you will want to read both the manual page on how to read a function definition and the section about PHP functions.

We can take this a step further and show how you can jump in and out of PHP mode even in the middle of a PHP block:

Příklad 2-5. Mixing both HTML and PHP modes

<?php
if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'MSIE') !== FALSE) {
?>
<h3>strpos() must have returned non-false</h3>
<p>You are using Internet Explorer</p>
<?php
} else {
?>
<h3>strpos() must have returned false</h3>
<p>You are not using Internet Explorer</p>
<?php
}
?>

A sample output of this script may be:

<h3>strpos() must have returned non-false</h3>
<p>You are using Internet Explorer</p>

Instead of using a PHP echo statement to output something, we jumped out of PHP mode and just sent straight HTML. The important and powerful point to note here is that the logical flow of the script remains intact. Only one of the HTML blocks will end up getting sent to the viewer depending on the result of strpos(). In other words, it depends on whether the string MSIE was found or not.