Forum und email

Categorizarea extensiilor

Cuprins

Această anexă categorizează peste 150 extensii documentate în Manualul PHP după câteva criterii.

Scopul

Extensiile de bază ale PHP

Procesarea textelor

Extensiile de lucru cu sesiuni

Alte extensii de bază

Servicii Web

Procesarea cartelelor de credit

Matematică şi criptografie

Extensii matematice

Extensii criptografice

Susţinerea codificării caracterelor şi a limbajului uman

Controlul sistemului de fişiere şi al proceselor

Extensii ce se referă la sistemul de fişiere

Extensii de control al proceselor

Accessarea serviciilor

Extensii ce se referă la poştă

Servicii de autentificare

Extensii de comprimare

Extensii ce se referă la calendar şi evenimente

Extensii specifice ariei de utilizare

Obţinerea ieşirilor MIME non-textuale

Procesarea şi generarea imaginilor

Manipularea cu formatele audio

Extensii specif